Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Politiek

Berry Link is sinds 15 september 2021 burgemeester van de gemeente Veendam. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeenten Schinnen en Geldrop-Mierlo en is hij tijdelijk actief geweest als adviseur op de gebieden zorg, veiligheid, vervoer en samenwerking in triple helix-verband. Daarnaast was Link voorheen ook secretaris van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van twee Limburgse ziekenhuizen, Coördinator Provinciale Staten bij de Provincie Noord-Brabant en later Provinciale Statenlid voor diezelfde provincie.

Jonge jaren

Link is op 10 augustus 1965 geboren in Groenlo, Gelderland. In Groenlo groeide Berry Link op met zijn beide ouders, in een gezin met een oudere zus en als één helft van een tweeling. De vader van Link werkte als gemeentesecretaris, terwijl zijn moeder zorgdroeg voor zijn zus, broer en hem.

Aan de eettafel was ruimte voor discussies, met name over maatschappelijke en politieke onderwerpen. Hoewel het hem van thuis uit niet werd opgelegd, ging Links interesse dan ook al vroeg uit naar de politiek. Zo wist hij in de zesde klas van de lagere school al dat hij burgemeester wilde worden.

Studie

Hoewel er geen opleiding is om burgemeester te worden, maakte Berry Link fasegewijs de stappen om toch zijn droom te kunnen verwezenlijken. Zo was zijn eerste stop de opleiding Bestuurskunde in Enschede. Daar kreeg hij de mogelijkheid om een tweetal stages te lopen, bij de gemeente en het Rijk.

Bij laatstgenoemde stage kwam Link terecht op de afdeling Kabinetszaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar destijds de burgemeestersbenoemingen plaatsvonden. Uit zijn tijd bij het ministerie vloeide ook zijn afstudeeropdracht voort, welke ging over de rol van de burgemeester bij de collegevorming. Uiteindelijk studeerde Link in 1987 af, waarop hij mocht aanblijven bij zijn voormalige stageplek.

Van ambtelijke carrière naar private sector

Link werkte tot 1988 als beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarna hij een baan verkreeg als Coördinator Interprovinciaal Overleg bij de provincie Overijssel. Na zijn werkzaamheden in Overijssel keerde Link terug in Den Haag. Hier ging hij aan de slag als Beleidsmedewerker directie Voorlichting en Externe Betrekkingen bij het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), van 1991 tot maart 1993. Na zijn werk bij het ministerie van LNV werkte Link als Coördinator Provinciale Staten bij de provincie Noord-Brabant, voordat hij de publieke sector verliet om meer bestuurlijke ervaring op te doen.

Zo ging Berry Link in 1999 aan de slag als secretaris van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van twee Limburgse ziekenhuizen, om deze uiteindelijk te integreren tot één ziekenhuis, het latere VieCuri, medisch centrum voor Noord-Limburg.

Terugkeer naar publieke sector als burgemeester

Na zijn werkzaamheden in Noord-Limburg ging de wens van Link om burgemeester te worden in Zuid-Limburg in vervulling. In januari 2007 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Schinnen. In zijn ambtsperiode besteedde hij ruime aandacht aan zijn speerpunten integriteit, veiligheid en handhaving. Mede hierdoor ontving Berry Link voor zijn inzet voor de gemeente de Philip Brouwers Integriteitsprijs en behoorde hij in 2010 tot de top vier beste bestuurders van Binnenlands Bestuur.

Als gevolg van zijn goede prestaties voor de gemeente Schinnen diende de mogelijkheid zich aan om burgemeester te worden van de gemeente Geldrop-Mierlo, een gemeente die in de Brainportregio ligt en drie keer groter is dan de gemeente Schinnen. Naast de speerpunten samenwerking, veiligheid en integriteit was hier ook het tegengaan van ondermijning een pijler van zijn beleid.

Link maakte als burgemeester deel uit van de politie-eenheid, hij was voorzitter van de evaluatie van de samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en hij was voorzitter van de burgemeesterskring Zuid-Oost-Brabant. Daarnaast stelde de gemeente Geldrop-Mierlo onder leiding van Link een nieuwe gedragscode op. 

Na een korte tussenperiode van twee jaar adviseurschap op het gebied van zorg, veiligheid, vervoer en samenwerking in triple helix-verband (tussen overheid, ondernemers en onderwijs) werd Link in september 2021 opnieuw benoemd tot burgemeester. Nu in Veendam, waar hij werkt aan zijn speerpunten samenwerking, veiligheid en ondermijning. Deze regio is uitdagend, net als de Brainportregio, vanwege de aanwezigheid van de drie interessante triple helix-partners en de goede bereikbaarheid via zee, land en lucht, in combinatie met een groot Duits achterland. Daarnaast komt zijn opgedane ervaring in het zuiden met ondermijning hem thans in het noorden goed van pas.