Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bedrijfsleven

Carli Pellegrom was tot 2018 bestuurslid van het algemeen bestuur van Focwa alsmede van diens dagelijks bestuur. Namens Focwa is hij bestuursvoorzitter bij VOC. Daarnaast was hij manager schadeherstel bij Van den Udenhout Groep, het grootste autobedrijf van Zuid-Nederland dat handelt in merken als Volkswagen, Audi, SEAT en SKODA. Tegenwoordig is Pellegrom Team Member bij Bas360 en van den Akker Engineering. Als interim-manager helpt hij organisaties die een strategische verandering ondergaan. Pellegrom werd geboren in het Gelderse Zaltbommel op 11 juli 1968. Pellegrom is fervent golfer waarmee hij het zakelijke en plezierige combineert.

Start carrière

De carrière van Carli Pellegrom kent geen traditioneel verloop. Pellegrom volgde verschillende opleidingen, zoals Autotechnicus en Bedrijfstechnicus, in Den Bosch en Eindhoven en trad op 17-jarige leeftijd in dienst bij Van den Udenhout als autowasser. Hoewel Pellegrom er begon met de intentie van een bijbaan, werd hij gegrepen door de autotechniek. Hij is dan ook tot op de dag van vandaag werkzaam bij Van den Udenhout. Na als automonteur in Zaltbommel te hebben gewerkt, werd hij voorman in Den Bosch, vervolgens assistent chef werkplaats en daaropvolgend chef werkplaats. Tegelijkertijd kreeg Pellegrom de ruimte om door middel van verscheidene opleidingen te blijven groeien. Hij wilde blijven schroeven en sleutelen aan zichzelf om zijn kennis op peil te houden. Zo heeft hij tussen 2003 en 2014 onder andere een hbo-opleiding Automotive aan Cardano gevolgd, een hbo+ opleiding International Business bij Iva Driebergen en de studie Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2010 is Pellegrom manager schadeherstel bij Van den Udenhout Groep waar hij de directie voert over de bedrijven die onder diens schadetak Carlux vallen. Naast schadeherstel richt Pellegrom zich veelal op innovatie. Van den Udenhout is aangesloten bij de Automotive Campus, waarmee een brug wordt geslagen tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Hier lopen onder andere projecten met betrekking tot new mobility en de werkplaats van de toekomst. Met deze leerzame aanloop in de carrière werkt Pellegrom sinds 2015 onder andere voor Ilrac Coaching, Management en Advies.

Focwa en VOC

Carli Pellegrom richtte zich vanaf 2010 vooral op schadeherstel. Hoewel hij enthousiast was over deze tak van het vakgebied, zag hij nog veel uitdagingen. In de schademarkt was een behoorlijke transitie gaande die vroeg om andere antwoorden. Vanaf 2012 kreeg Pellegrom de kans zijn visie met betrekking tot de verbetering van het klimaat op grote schaal aan te pakken als bestuurslid bij Focwa – Federatie van Ondernemers in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven. Hij was hier verantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs. In het verlengde daarvan werd hij in 2013 benoemd tot bestuursvoorzitter van VOC – Vakopleiding Carrosseriebedrijf. In 2014 werd Pellegrom voorzitter van het bestuur IOS van Focwa en het jaar daaropvolgend ook lid van diens dagelijks bestuur. Door middel van beide functies kreeg hij de kans organisaties en branches te verbinden en te versterken. Namens Focwa heeft hij onder andere meegewerkt aan de introductie van ‘Focwa Standaard’ in 2016. Met deze nieuwe kwaliteitsstandaard werd beoogd het vakmanschap te professionaliseren middels een samenwerking tussen belangrijke stakeholders binnen de automobielindustrie. Daarnaast was hij als voorzitter van VOC betrokken bij het oprichten van een nieuw centrum voor autoschadeherstel in Boxtel. Voor de opzet van Topcentrum Autoschadeherstel werkten verschillende scholen, bedrijven en toeleveranciers samen. Gezamenlijk werd de verantwoording genomen voor het opleiden van schadeherstellers van a tot z. Hierbij stond de kernwaarde ‘innovatie’ opnieuw centraal. Om deze reden werd er in het centrum een hypermoderne werkplaats ingericht.

Automotive garantiefonds

Carli Pellegrom is in de rol van secretaris bij het Automotive garantiefonds een belangrijke verbinder binnen de automobielindustrie. Bij een nieuwe wereld horen voor de branche passende zekerheden. Daarop inspelend is het Automotive garantiefonds opgericht. Hierbij is samenwerking tussen de verschillende takken binnen automotive van belang. Pellegrom ziet deze samenwerking als manier om elkaar slagvaardiger te maken en de branche te versterken.

MKB

Sinds juni 2015 is Carli Pellegrom lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland. Hij haalt veel voldoening uit het behartigen van de belangen van het midden klein bedrijf in Den Haag. De gemiddelde MKB’er staat op enige afstand van de politiek. Pellegrom brengt voor MKB-Nederland de relevante informatie via de branchevereniging op een juiste manier naar de ondernemer. Deze zetel biedt daarnaast een platform voor het vertalen van signalen vanuit de branche naar de politieke agenda. Voorbeelden hiervan zijn de groeiagenda, het betaalgedrag en het doorbetalen bij ziekte. In 2016 staat het programma NL Next Level prominent op de agenda waarbinnen concepten zoals innovatie, duurzaamheid en veiligheid centraal staan.