Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bedrijfsleven

Jeroen Lugte heeft ruime ervaring in bestuurlijke functies bij de Rijksbelastingdienst en de Gemeente Rotterdam. Hij is medeoprichter van Op Orde BV, een softwarebedrijf dat een platform biedt voor de administratieve verwerking van informatie voor organisaties. Lugte werd op 21 april 1958 geboren te Utrecht, is gehuwd en vader van twee kinderen.

Rijksbelastingdienst

Na het behalen van zijn meestertitel Nederlands Recht in 1982 gaat Jeroen Lugte bij de Belastingdienst werken. Tegelijkertijd volgt hij de aanvullende opleiding Belastingkunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft veel baat gehad bij deze opleidingen omdat ze een training in redeneren zijn, belangrijk voor het doorgronden van zaken. Bij de Belastingdienst begint Lugte zijn carrière als Ontvanger Rijksbelastingen en daarna als Inspecteur Directe Belastingen. Om zijn horizon te verbreden bij een particulier belastingkantoor is Lugte vanaf 1990 werkzaam als belastingadviseur bij Paardekooper & Hoffman Belastingadviseurs – het tegenwoordige Mazars. Echter, de functie blijkt niet te passen bij Lugte’s werkvisie en in 1991 gaat hij weer werken voor de Belastingdienst. In de daaropvolgende jaren bouwt Lugte hier een mooie carrière op. Hij is van 2000 tot 2003 hoofd van de eenheid Ondernemingen Rijswijk, de op een na grootste ‘eenheid ondernemingen’ binnen de Belastingdienst. In deze functie geeft hij leiding aan ongeveer 380 medewerkers. Lugte’s werkwijze kenmerkt zich door resultaatgerichtheid. Al bij de Belastingdienst toont hij veel interesse in het op maat inzetten van software in de praktijk. Als teamleider van de eenheid Grote Ondernemingen Rotterdam tussen 1995 en 1997 laat Lugte bijvoorbeeld het bestaande softwareprogramma herprogrammeren om beter en tijdbesparend te kunnen worden ingezet binnen zijn afdeling. Na kort lid te zijn geweest van het managementteam van FIOD-ECD volgt in 2003 een overgang in Lugte’s carrière.

Gemeente Rotterdam

In 2003 wordt Jeroen Lugte gevraagd als Algemeen directeur Gemeentebelastingen Rotterdam. De desbetreffende dienst presteert niet goed en Lugte moet daar verandering in brengen. Onder zijn leiding zijn de achterstanden binnen twee jaar volledig weggewerkt en na vier jaar is Gemeentebelastingen Rotterdam toonaangevend in Nederland. Om dit te bewerkstelligen introduceerde Lugte onder andere nieuwe werkwijzen en werden normen aangepast. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de vernieuwde norm voor het afhandelen van bezwaren en het inzetten van kentekenscanners om wanbetalers op te sporen. Daarnaast was Lugte verantwoordelijk voor het beslag leggen op gevallen prijzengeld van de Postcodeloterij binnen een Rotterdams postcodegebied. Maar liefst zesenzeventig mensen bleken nog schulden te hebben. De schulden werden afbetaald en daarnaast werd waardevolle publiciteit gegenereerd voor Gemeentebelastingen Rotterdam nadat de actie het nieuws haalde.

In 2008 vonden er functiewisselingen plaats binnen de Gemeente Rotterdam waardoor Lugte Algemeen directeur Stadstoezicht werd. Bij beiden diensten is handhaving een onderdeel van het werk. Lugte gaf nu leiding aan 1500 werknemers. Zijn focus lag op het professionaliseren van Stadstoezicht door middel van het opleiden van mensen en het invoeren van nieuwe uitrustingen. Zo zette hij een handhavingssysteem op dat bestond uit een nieuw ontwikkelde handterminal op basis van een consumentenproduct – de iPhone. Met dit systeem kon direct worden gecommuniceerd met backoffices en was er beter inzicht in het handelen en de resultaten van medewerkers. In 2012 vonden grote reorganisaties plaats binnen de Gemeente Rotterdam. Verschillende eenheden werden geclusterd onder de afdeling Stadsbeheer. De reorganisatie leidde tot meningsverschillen tussen Lugte en de Gemeente Rotterdam en uiteindelijk tot een breuk.

Vestia

Tegelijkertijd is Jeroen Lugte in twee periodes lid geweest van de Raad van Commissarissen van Vestia. Eerst van 1994 tot 2000 en later in de periode 2002 tot 2010. In 2012 kwam Vestia in het nieuws door problemen met de derivaten waardoor de corporatie bijna failliet ging. Naar aanleiding van de (vermeende) fraude is de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties ingesteld die zich in hun eindrapport zeer kritisch toonde over de rol van de corporatiebestuurders, over het falen van het toezicht en over de rol van de politiek. In 2012 zijn onder andere voormalige leden van de Raad van Commissarissen, waaronder Lugte, aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van risicovolle derivatenposities. Eind 2015 is het dispuut bijgelegd waarbij Vestia afzag van haar claim en de voormalige leden van de Raad van Commissarissen gezamenlijk een bedrag van hun commissarissenvergoeding hebben teruggestort. In een verklaring hebben zij aangegeven de gang van zaken te betreuren.

Op Orde

Jeroen Lugte toont zijn gehele carrière interesse in de inzet van praktische softwaresystemen. Daarop inspelend richt hij in 2013 samen met partner Rick van der Hel ‘Op Orde’ op. Geïnspireerd door hun verleden in softwareontwikkeling wordt een nieuw platform ontwikkeld dat medewerkers van organisaties helpt met hun registratie en het eenvoudig uitvoeren van taken op locatie. Met Op Orde verlichten Lugte en Van der Hel de administratieve lasten voor vakmensen op een transparante wijze voor diens klantomgevingen. De software wordt voornamelijk ingezet voor toezicht en handhaving maar heeft een veel breder toepassingsgebied, zoals voor verkooporganisaties. In 2016 bevinden zich zowel bedrijven als overheden in de klantomgeving van Op Orde. Voorbeelden hiervan zijn Schuuring, Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Utrecht en de gemeente Diemen.