Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Kunst & Cultuur

Melle Daamen was directeur van de Stadsschouwburg van Amsterdam en Rotterdam, tegenwoordig is hij werkzaam als manager, consultant en entrepreneur. Hij werd op 11 januari 1959 in Heumen geboren. Daamen groeide op in Gelderland en de Achterhoek in een gezin van vier kinderen. Melle was de jongste. Vader Daamen was directeur van de DRU-fabriek voor kachels en metalen huishoudartikelen, moeder kwam uit een advocatenfamilie.

Loopbaan

Melle Daamen doorliep het vwo op de Werkplaats in Bilthoven. Hier werd hij voorzitter van de leerlingenraad. Ook werd Daamen op zijn zeventiende lid van de VPRO, waar zijn eerste stappen naar een bestuurlijke carrière werden gezet. en op negentienjarige leeftijd was hij secretaris van het bestuur van de VPRO. In 1986 behaalde hij zijn doctoraal politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij had bijvakken gedaan in bestuurskunde en recht, maar ook in economie en massacommunicatie. In 1987, nadat Melle Daamen zijn studie had afgerond ging hij werken als adviseur bij Leyer & Weerstra Management Consultants. Hier bleef hij werkzaam tot 1990. In 1990 maakte hij een kort uitstapje naar het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur (WVC), waar hij beleidsadviseur werd bij de directie beleidszaken Cultuurbeheer. Dit werk deed hij nog geen jaar toen hij in de directiewaarneming van het Amsterdams Uit Buro (AUB) kwam. De banen bij Leyer & Weerstra en het Amsterdams Uit Buro zorgden ervoor dat Daamen een breed netwerk opbouwde doordat hij veel mensen en instellingen leerde kennen.

Mondriaan Stichting

Maar de echte ‘doorbraak’ van Melle Daamen op bestuurlijk gebied kwam met de Mondriaan Stichting. Deze stichting werd in 1994 het leven geroepen door het ministerie WVC en was een stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Daamen werd met de oprichting directeur van deze stichting en zorgde ervoor dat het een centrale plaats in de culturele sector verwierf. De stichting werd gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dankzij de stichting werden vele projecten en programma’s gefinancierd. Aanvankelijk had Daamen niet veel met beeldende kunst en nog steeds is het zo dat zijn bestuurlijke kunde positiever wordt beoordeeld dan zijn kennis over kunstzaken. Daamen gaf de Mondriaan Stichting een eigen gezicht en bracht het in de zeven jaar dat hij directeur was naar grote hoogte.

Nevenactiviteiten

De vader van Melle Daamen overleed toen hij elf jaar oud was tijdens een zeilongeluk. Dit heeft er niet voor gezorgd dat Daamen de hobby van zijn vader niet overnam. Elk jaar gaat hij zeilen met vrienden en in 2001 ging hij op zeilvakantie naar Griekenland. Naast zijn baan als bestuurder van de Stadsschouwburg was hij ook nog lid van de Raad van Cultuur en heeft hij andere bestuurlijke functies vervult. Zo was hij onder meer voorzitter van het Internationaal Filmfestival Rotterdam, voorzitter van de jury van de Charlotte Köhlerprijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, voorzitter van de Raad van Commissarissen van AT5 en voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum.