Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Politiek

Paul Depla is sinds 2015 burgemeester van Breda, daarvoor was hij vijf jaar burgemeester van Heerlen. Paulus Franciscus Gustave Depla werd op 17 april 1965 geboren in Eindhoven. Met een broer die actief is geweest in de tweede kamer en met oud minister Frans Teulings als grootvader lijkt de basis voor een carrière in de politiek bij de familie te zijn gelegd.

Studie

Depla ging naar het VWO op het Sint Joriscollege in Eindhoven, toen hij in 1983 klaar was begon hij aan de studie Sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Na een jaar Sociologie te hebben gestudeerd vervolgde Depla zijn studieloopbaan aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen, hier behaalde hij in 1984 zijn drs. Politicologie. In deze periode werkte Depla van 1987 tot 1989 ook als studentassistent aan de Radboud Universiteit, bij het Studiecentrum Vredesvraagstukken.

Na zijn studie in Nijmegen begon Depla in 1990 nog een Studie aan de Universiteit van Tilburg, waar hij in 1995 afstudeerde als dokter in lokale democratie, bestuurlijke vernieuwing en informatietechnologie. Terwijl Depla bezig was deze titel te behalen werkte hij van 1990 tot 1997 als docent en AIO aan dezelfde Universiteit.

 Loopbaan

Naast zijn activiteiten aan de Universiteit van Tilburg was Depla sinds al 1992 actief voor de Partij van de Arbeid. Zo maakte hij tussen 1992 en 1999 deel uit van het campagneteam, was hij stafvoorzitter en zette hij zich in voor de Wiardi Beckman Stichting. Logischerwijs volgde, in de lijn van zijn studie en zijn interesses, een stap naar het ministerie Verkeer en Waterstaat. Hier werkte Depla van 1998 tot 2000, alvorens hij wethouder werd in Nijmegen.

Paul Depla heeft de functie van wethouder tien jaar bekleed, ondanks de vermeende fietsenkelder-affaire. Na tien jaar verdienstelijk werk te hebben geleverd in Nijmegen werd hij op één kandidaat na geen burgemeester van Groningen. In plaats daarvan werd Depla in 2010 benoemd tot burgemeester van Heerlen in Limburg. Hier is hij tot 2015 burgemeester geweest, tot het moment dat hij toch vanuit Heerlen richting het noorden kon. Paul Depla werd in 2015 benoemd tot burgemeester van Breda, deze functie bekleedt hij op dit moment nog steeds.