Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Sport

Paul Sanders is sinds 2016 algemeen directeur van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN), hier is hij sinds 2018 tevens Directeur- Bestuurder. Sanders werd geboren in 1958. Hij heeft zijn hele leven gesport: zo deed hij aan hockey en tennis. Tegenwoordig doet hij veel aan fietsen, iets waar hij in zijn studententijd mee is begonnen. Sanders heeft zelf ook veel geschaatst. Daarnaast kijkt hij veel naar sport op tv. Paul Sanders is getrouwd en heeft twee kinderen.

Studie

Na zijn middelbare school ging Paul Sanders Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen studeren. Daarnaast volgde hij verscheidene leiderschapstrajecten. In 1984 rondde hij zijn master economie af. In 2010 deed hij mee aan de NDC Nyenrode commissarissencyclus, een programma dat als basis dient voor de professionele invulling van een commissariaat.

ANWB en KLM

Toen hij zijn studie had afgerond werkte Sanders onder andere bij de KLM, waar hij verschillende functies had. Voor KLM werkte hij niet alleen in Nederland, maar had hij ook functies in New York en Parijs. Paul Sanders ging in 2001 werken voor de ANWB, waar hij begon als financieel directeur hulpverlening. Na vijf jaar kreeg hij de verantwoording over de alarmcentrale. Hier bracht hij twee afdelingen samen tot een afdeling. Ook hield hij zich bezig met de positionering van de ANWB Alarmcentrale. Dit deed hij vier jaar, totdat hij algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond werd. Hiernaast was hij ook nog bestuurder van de Stichting Mobiliteit Recreatie en Toerisme.

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

Halverwege 2011 werd Paul Sanders benoemd tot algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond. Hij volgde Victor van den Hoff op. Zijn taak was dan om het bondsbureau verder te professionaliseren en de banden met externe relaties te vergroten. Naar eigen zeggen zit er in Sanders’ loopbaan een ‘koninklijke lijn’: hij ging van de KLM, naar de ANWB, naar de KNSB. Wel is de KNSB een andere organisatie dan de KLM en ANWB: het is een organisatie die vooral draait op vrijwilligers. In 2011 sprak hij dan ook over een ‘nieuwe uitdaging’. Sanders is een schaatsliefhebber: zoals gezegd schaatste hij zelf, maar daarnaast volgt hij de sport ook fanatiek op televisie. Zo keek hij ook het WK Kunstrijden, hoewel Nederland daar niet actief in is. Hij was er dan ook voor om als KNHB niet alleen naar het langebaan- en marathonschaatsen te kijken, maar ook naar hoe het op mondiaal niveau was gesteld met de schaatssport. In 2012 verhuisde het KNSB Bondsbureau. Eerder zat het kantoor in Hoogland, maar in dat jaar verplaatste het naar Utrecht. Paul Sanders was zeer tevreden met de Vechtsebanen als nieuwe locatie.