Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bedrijfsleven

Pim Pollen heeft jarenlange ervaring als adviseur in de onderwijssector. Hij werkte nationaal en internationaal samen met overheden om oplossingen te creëren voor tekortschietend overheidsbeleid met betrekking tot de relatie onderwijs en arbeidsmarkt.

Opvoeding als aanleiding

Pollen komt uit een gezin van zes, met drie zussen en twee broers. Zijn opvoeding en de omgeving waarin deze plaatsvond wekten zijn interesses voor cultuur, wetenschap en mensen al op vroege leeftijd. Hoewel Pollen uiteindelijk zijn passie vond in het onderwijs, ervoer hij deze passie nog niet toen hij zelf naar school ging. Pim Pollen denkt dat deze passie uiteindelijk te herleiden is naar zijn opvoeding – hij groeide op in een intellectueel klimaat, waarin het doorgeven van kennis centraal stond. Volgens Pollen zou iedereen een dergelijke kans moeten hebben om zich op een degelijke manier intellectueel te ontwikkelen, daarom maakte hij zich tijdens zijn carrière hard om de toegang tot onderwijs nationaal en internationaal te vergroten.

Succesformule

Pim Pollen en zijn vrouw Margareth zette in 1986 een programma op waarmee zij werkloze jongeren versneld omschoolden om hen aan een baan te helpen. Het succes van deze formule leidde ertoe dat Pollen en De Wit advieskantoren in veertien landen openden, waarbij hun kantoren soms ook als uitzendbureau fungeerden. Een van de landen waarin het koppel een kantoor te opende, was het door de burgeroorlog kapotgeschoten Mozambique, ook hier werden werkloze en kansarme jongeren  succesvol omgeschoold en aan een baan geholpen.

Recentere werkzaamheden

In de laatste tien jaar  focuste Pim Pollen zich samen met zijn vrouw op het versterken van leiderschap binnen de publieke- en private sector. Pollen en zijn vrouw besturen een niet door het Rijk bekostigde Hogeschool, Academica University of Applied Sciences.