Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Kunst & Cultuur

Rein Wolfs werd geboren in 1960 in Hoorn. Hij heeft onder andere het Migros Museum für Gegenwartskunst, een museum voor hedendaagse kunst, in Zürich opgericht. Sinds december 2019 is Wolfs directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam.

Loopbaan

Rein Wolfs studeerde in 1986 af van de studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na het afronden van zijn studie werkte Wolfs gedurende enkele jaren als freelance kunstcriticus en vrije curator. In 1991 kreeg hij dan eindelijk zijn eerste aanstelling: leiding over de afdeling Bildende Kunst/Visual Arts voor Migros Kulturprozent te Zürich. In deze functie werkte hij onder andere mee als assistent-curator voor diverse tentoonstellingen in de Hallen für neue Kunst te Schaffhausen. Tijdens zijn tijd in Zürich richtte hij in 1996 ook het Migros Museum für Gegenwartskunst op. In 2001 verliet Rein Wolfs zijn geliefde Zwitserland en ging hij aan de slag als hoofd Presentaties bij het Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. Het zou echter niet lang duren voordat Wolfs terugkeerde naar Duitssprekend gebied: in 2008 werd hij aangesteld als  artistiek directeur van de Kunsthalle Fridericianum en in 2013 werd hij directeur van de Bondeskunsthalle.

Directeur van het Stedelijk 

Na een ietwat rommelige periode bij het Stedelijk Museum Amsterdam werd Rein Wolfs in december 2019 aangesteld als de nieuwe directeur. Wolfs bracht een nieuwe visie voor het museum met zich mee en pleitte in het kunstenplan van 2020 onder andere voor een verrijking van de collectie. Zo speelde hij een grote rol in de totstandbrenging van de tentoonstelling Ulay Was Here in november 2020. Op het hoogtepunt van de #blacklivesmatter-protesten kwam het Stedelijk weer onder vuur te liggen wegens een gebrek aan steunbetuiging voor de beweging en een gebrek aan een representatieve collectie. Als reactie op de ophef zei Wolf in een statement het volgende: ‘De disbalans in onder meer onze collectie is pijnlijk en we moeten er alles aan doen om die beter te krijgen. Daarom wil ik als directeur van dit museum beduidend meer aankoopbudget reserveren voor werk van kunstenaars van kleur en kunstenaars met een niet-westerse achtergrond.’ Nog specifieker ingaand op deze kwestie gaf Wolfs in een interview in januari 2021 met de Volkskrant aan een quotum the hanteren: tussen 2021 en 2024 gaat ten minste de helft van het aankoopbudget naar kunst van kunstenaars van kleur en kunstenaars van buiten West-Europa en Noord-Amerika.

Nevenactiviteiten

Naast zijn werk is Rein Wolfs betrokken geweest bij meerdere nevenactiviteiten, zoals bestuursfuncties, gastdocentschappen en jury’s. Zo was hij in 2020 scout voor de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs en is hij momenteel lid van de selectiecommissie van de Zwitsers paviljoen Biënnale van Venetië 2021 en 2023.